Polityka prywatności

Polityka prywatności w oparciu o RODO

W dniu 25 maja 2018 roku weszło w życie unijne rozporządzenie Unii Europejskiej dotyczące bezpieczeństwa przechowywania i przetwarzania danych osobowych. Wprowadzone zostało aby ujednolicić kwestie związane z ochroną danych jednym aktem prawnym dla wszystkich Państw członkowskich Unii Europejskiej.

Firma Neter sp. z o.o. od lat dba o to aby Państwa dane osobowe były przechowywane i przetwarzane w oparciu o najwyższe standardy bezpieczeństwa. Rodo nakłada na przedsiębiorce dodatkowy obowiązek informacyjny który zamieszczamy w niniejszym dokumencie i zapraszamy do zapoznania się.

I Administratorem Państwa danych osobowych jest Firma Neter Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu ulica Sieradzka 28, 60-163, o numerze NIP 7792207498 wpisany do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod numerem 5190, wszelkie dodatkowe pytania co do celów oraz ilości przetwarzanych danych na które nie otrzymają Państwo wyczerpującej odpowiedzi poniżej prosimy kierować numer telefonu 616662300 lub adres e-mail bok@neter.pl

II Cel przetwarzania danych wraz z podstawą prawną:

 1. Dane osobowe zgodnie z Art 6 ust.1 lit a są przetwarzane wyłącznie za zgodą osób których dane dotyczą dla jasno określonych celów, z możliwością wyboru zakresu przetwarzania pod warunkiem że nie są uwarunkowane inną podstawą prawną.
 2. Dane osobowe zgodnie z art 6 ust. 1 lit b są przetwarzane w celu realizacji wzajemnych zobowiązań wynikających z zawartej umowy lub zamiaru jej zawarcia między administratorem/operatorem a klientem, dlatego niezbędne jest wyrażenie zgody o której mowa w punkcie 1
 3. Dane osobowe zgodnie z Art. 6 ust.1 lit c są przetwarzane w celu wywiązania się z obowiązku prawnego ciążącego na operatorze który jest jednocześnie administratorem Państwa danych osobowych w szczególności do :
  1. wystawiania oraz przechowywania faktur i innych dokumentów księgowych,
  2. rozliczeń podatkowych,
 4. Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z Art.6 ust.1 lit f w celu realizacji interesów administratora/operatora w szczególności:
  1. abyście mieli Państwo bieżące informacje na temat dotyczących Państwa działań prowadzonych w sieci, statusu zgłoszeń, reklamacji, zamówień, realizacji, aktualnych ofert, salda na koncie abonenckim, bieżących rozliczeń
  2. zachowania bezpieczeństwa sieci, ochrony przed atakami z zewnątrz, jak najszybszą reakcją i zapobieganiem takim zdarzeniom.
  3. w celu dochodzenia roszczeń wynikających z zawartej umowy w przypadku braku realizacji jednej ze stron w tym przekazania spraw do windykacji

III Zgoda na przetwarzanie oraz podanie firmie Neter Sp. z o.o. danych osobowych jest oczywiście dobrowolne, natomiast niezbędne do wykonania umowy telekomunikacyjnej.

Dane jakich potrzebujemy od Państwa które wykorzystujemy wyłącznie do realizacji wzajemnych zobowiązań to Imię, Nazwisko, Adres zameldowania oraz instalacji, pesel, numer dowodu osobistego a w przypadku osób prawnych NIP i Regon, dodatkowo aby usprawnić naszą komunikację proponujemy podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail abyśmy mogli w najszybszy sposób kontaktować się i przekazywać wszelkie interesujące Państwa informację a także dokumenty w formie elektronicznej.

IV Administrator/operator na podstawie przepisów prawa może przekazywać dane osobowe klientów podmiotom upoważnionym np. organom ścigania.

V Dane osobowe przechowujemy w okresie w którym nakazuje to prawo bądź do czasu cofnięcia przez klienta zgody w przypadku gdy nie narusza to istotnego interesu administratora do przetwarzania danych, wówczas dane będą przetwarzane do czasu ustania tego interesu lub podstawy prawnej ( np. dane o rozliczeniach i fakturach prawo nakazuje przechowywać przez 5 lat podst. prawna art. 74 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości).

Każda osoba której dane dotyczą ma prawo do informacji jakie dane przetwarzamy, ich sprostowania jeśli dane są niepoprawne lub niekompletne, przeniesienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania o ile nie będzie to kolidować z inną podstawą prawną. W celu uzyskania informacji na temat danych zapraszamy do kontaktu e-mail na BOK@NETER.PL

VI Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie przez upoważnione przez nas osoby w uzasadnionych okolicznościach. Nie udostępniamy danych osobowych nikomu poza podmiotami upoważnionymi na podstawie przepisów prawa i w ramach realizacji wiążącej nas z Państwem umowy oraz na podstawie wyrażonej zgody.

 

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisach internetowych Neter sp. z o.o.

Dla Państwa wygody witryny i strony internetowe firmy Neter sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu mogą używać plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować serwisy do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych technologii zgodnie z polityką prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisach internetowych Neter sp. z o.o. Informujemy, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na prawidłowość działania serwisów.

Niniejsza polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisach internetowych Neter sp. z o.o. dotyczy serwisów internetowych *.neter.pl oraz www.neter.pl/*

* - indywidualna treść w serwisie

Czym są pliki cookies (ciasteczka) i w jakim celu ich używamy?

Pliki cookies to dane (w tym pliki tekstowe) wysyłane z serwera strony internetowej i przechowywane przez przeglądarkę internetową lub inne rozwiązania technologiczne na urządzeniu końcowym (np. komputerze lub urządzeniu mobilnym).
Mechanizmy cookies nie są wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisów. Pliki cookies nie przechowują żadnych danych osobowych.
Pliki cookies służą przede wszystkim gromadzeniu danych statystycznych (np. o liczbie użytkowników korzystających z serwisów), kontrolnych (zapewniają prawidłowe funkcjonowanie serwisów) oraz wydajnościowych (np. o sposobie korzystania ze stron w celu poprawy jakości ich działania). Pliki cookies funkcjonalnie ułatwiają użytkownikowi korzystanie z wcześniej odwiedzanych przez niego stron, zawierają preferencje użytkownika (np. język, rozmiar czcionki, formatowanie zawartości, informacje o zaakceptowaniu polityki prywatności Neter sp. z o.o.).
Pliki cookies nie są programami komputerowymi i nie mogą być wykorzystane jako kod binarny, nie rozpowszechniają wirusów.

Jakie rodzaje plików cookie używamy?

Cookies sesyjne - tymczasowe pliki, przechowywane od momentu wejścia do serwisu do momentu wyłączenia przeglądarki lub do czasu zamknięcia sesji przeglądarki.

Cookies stałe - pliki przechowywane w sposób stały (np. cookies statystyczne, kontrolne, wydajnościowe i funkcjonalne)

Cookies zewnętrzne - pliki pochodzące z zewnętrznych serwisów (np. Google Analytics lub dostawców treści multimedialnych).

Poziom ochrony przed cookies

Poziom ochrony przed cookies można ustawić w swojej przeglądarce internetowej - aż do całkowitego blokowania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może uniemożliwiać funkcjonowanie niektórych funkcji (np. autoryzacja) lub wpłynąć na prawidłowość działania serwisów lub komfort ich używania.
Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć korzystając z funkcji POMOC w danej przeglądarce lub korzystając z poniższych instrukcji producentów przeglądarek internetowych: